IGP Valul lui Traian – Moldova

valul lui traian

Cuprins Descriere generală – Valul lui Traian Valul lui Traian – o  regiune delimitată pentru producerea produselor vitivinicole cu Indicație Geografică Protejată (IGP) din partea de sud-vestică a republicii, parte din Câmpia Moldovei de Sud. Spre nord, aceasta reprezintă o câmpie deluroasă, cu versanți lungi, iar spre sud devine mai plană. Caracter definitoriu – silvostepă. […]