POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 www.vinlavin.ro

Conform prevederilor Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

SC Diwine Project SRL înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de ordine: J40/3277/2016, CUI: 35753982, Email: [email protected] , prin site-ul oficial www.vinlavin.ro, reprezentată legal de Diana Moraru, în calitate de Administrator, prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale și a principiilor menționate în continuare.

Introducere

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (scris, telefonic, sau automat/online), în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, având scop determinat, legitim și adecvat raportat la utilitatea datelor pentru realizare unor servicii dintre DC Diwine Project și clienți.

SC Diwine Project garantează acuratețea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților noștri. Se vor lua toate măsurile necesare ca datele prelucrate să fie redactate corect, folosite doar pentru expedierea produselor și informarea clienților prin newslettere asupra unor noi produse și oferte. De asemenea, la cerere clienților datele pot fi șterse sau arhivate.

Ce informații selectează SC Diwine Project SRL și în ce scop?

Pentru realizarea unei comenzi fie telefonic sau online pe www.vinlavin.ro , datele cu caracter personal sunt colectate în scris sau online. Prin urmare, în situația când colectarea se face telefonic și clientul avizat va oferi datele cu caracter personal pentru emiterea facturilor și livrarea la destinatar a produselor. În cazul situațiilor online, persoanele înregistrare pot menține contul creat pe www.vinlavin.ro atât timp cât consideră necesar, inclusiv datele personale care vor fi prelucrate pentru expedierea produselor și de newslettere

Date furnizate cu caracter personal în finalizarea unei comenzi fie online sau telefonic:

Câmp obligatoriu:

Persoane fizice- Nume, prenume, telefon, adresă de mail, adresă de livrare.

Persoane Juridice – Datele fiscale și bancare (IBAN) ale firmei.

Câmp opțional:

Data nașterii

Stocarea datelor

Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. Conducerea SC Diwine Project SRL a decis respectarea unei garanții privind stocarea datelor, astfel:

A. Datele colectate direct prin telefon, cu consimțământul clientului avizat, vor fi trecute într-o bază de date creată de SC Diwine Project SRL fără a fi divulgate altor persoane terțe. La cerea clientului avizat datele vor fi șterse.

B. Datele colectate automat, online prin crearea unui cont pe www.vinlavin.ro necesar pentru finalizarea comenzii, vor fi păstrate pe conexiunea securizată a site-ului atât timp cât va dori clientul. Astfel, clientul va avea acces pentru realizarea unor noi comenzi online.

C. Datele cu caracter personal sunt folosite pentru emiterea facturilor către client. Codul Numeric personal poate fi trecut în factură numai cu acordul clientului avizat. Facturile emise în 2 exemplare una pentru client și alta pentru SC Diwine Project care le va păstra în actele fiscale ale companiei.

Drepturile clienților/persoanelor avizate

A. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legea nr. 677/2001 și alte date prevăzute de acte normative, va fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare; Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal SC Diwine Project SRL va aduce la cunoștința persoanelor vizate faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal.

B. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de conducerea SC Diwine Project SRL, dreptul de a interveni asupra acestor date prin rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor inexacte sau incomplete, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

C. Pentru a respecta prevederile art. 19 și 20 din Legea 677/2001, SC Diwine Project SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Astfel, prin înregistrarea datelor personale în contul creat pe www.vinlavin.ro se folosește criptarea pentru transmiterea datelor printr-o conexiune securizată. O altă metodă de securitate privește ștergerea datelor personale la cererea clientului avizat.

Divulgarea Datelor

A. Datele personale nu vor fi divulgate altor persoane terțe fie din România sau din alte țări. Datele colectate vor fi păstrate cu consimțământul clienților avizați doar în cadrul SC Diwine Project SRL.

B. În cazul unui litigiu, la cerea instanței judecătorești sau altui organism reglementator impus prin lege, SC Diwine Project poate coopera cu instituțiile respective.

Dispoziții finale

Politica de confidențialitate nu se aplică in cazul defecțiunilor care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită site-ul nostru și nici baza de date care conține aceste date cu caracter personal. SC Diwine Project își asumă responsabilitatea de anunța clienții de o eventuală situație apărută.

În alte cazuri, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoanele vizate se pot adresa direct SC Diwine Project, și în situația în care nu se rezolvă solicitarea, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Prezenta Politică de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, intră în vigoare la data de 16.11.2016

SC Diwine Project

[email protected]

Administrator Diana Moraru